tým pod křídly

Nabízíme individuální přístup pro řešení problémů a osobní rozvoj. Mezi základní zajišťované služby patří individuální a skupinová terapie, krizová intervence a koučování. Vytváříme atmosféru bezpečí, vhodný prostor pro mluvení a osobní péči.

zpět na tým

veronika@podkridly.com
tel: 723 682 827

PhDr. Veronika Pinkasová

Věnuji se individuální terapii, krizové intervenci a poradenství. Tématem mohou být např. náročné životní situace, krize, ztráta, vztahová a rodinná témata, návykové chování a závislost, psychosomatická problematika, ale i osobnostní rozvoj a sebezkušenost, orientace v transformačním období, spirituální témata a další.

K řešení konkrétních obtíží přistupuji celostně, kromě terapie slovem se zaměřuji také na práci s tělem, pohybem, dechem, sny nebo techniky imaginace a relaxace.

Při své práci vycházím z individuálních potřeb klienta, respektuji jedinečnost jeho příběhu a cesty. Jako svou roli vnímám především pozici průvodce, jdoucího po boku klienta jeho životní krajinou. Průvodce, který podporuje v objevování nových cest a území - v budování či obnově zdrojů - v péči o oázy radosti a odpočinku - v projití a proměnu míst bezútěšných, poničených nebo zanedbaných - v hledání naděje a chuti (do) putování životem.

Mám hlubokou důvěru ve vlastní vnitřní navigaci každého z nás, která - může - li být vnímána a respektována - vede ke zdraví, celistvosti a naplnění. Už samotná přítomnost bezpečného prostoru a podporujícího a nehodnotícího vztahu terapeut - klient mnohdy nastartuje proces obnovy dobrého propojení se sebou a vede k znovunalezení vlastních sil. Stejně tak v těžkých a aktuálně bezvýchodných chvílích života lze snadněji chytit dech i orientaci, když poblíž někdo s pochopením trpělivě stojí.

Vzdělání, výcviky a kurzy:

2010 - 2017Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (ČIB)
2008 - 2010Komplexní krizová intervence (Remedium)
2009 + 2010Sebezkušenostní skupina PBSP (Y. Lucká, L. Kobrle)
2007 + 2008Trauma I., II. (Y. Lucká, L. Kobrle)
2000 - 2001PCA – Rogersovská psychoterapie (V. Junková, V. Lepišovský)
1999Telefonická krizová intervence LB (Linka bezpečí)
2010 - dosudSebezkušenostní programy zaměřené na práci s mimořádnými stavy vědomí a tematikou psychospirituální krize
... a  další rozvojové a specializační workshopy a semináře
2010Adiktologická odborná způsobilost (MZČR)
2001 - 2007Sociální práce a sociální politika, UHK / FFUK

Praxe:

2012 - dosudPod Křídly – terapeutická praxe
2010 - dosudRemedium o.s., lektor krizové intervence
2009 - 2012Vyšší Hrádek, p.s.s., externí konzultant
2009 - 20121. LF UK, Psychiatrická klinika – Centrum adiktologie, odborný asistent
2007 - 2013Coaching Systems s.r.o., externí lektor
2006 - 2011Jahoda o.s. – externí konzultant a lektor
2003 - 2011Denní stacionář o.s. Sananim, sociální pracovník, terapeut
2004 - 2009Vertigo sports s.r.o. – externí lektor
2002ÚMČ Praha 7, Odd. Sociálněprávní ochrany dětí – sociální pracovník
1997 - 2002Jedličkův ústav a školy hl. m. Prahy – vychovatel, vedoucí týmu
1999 - 2001Linka bezpečí, Nadace Naše dítě – telefonický konzultant

Jazyky:

Angličtina

KONTAKT

Pod křídly, Eliášova 21, 160 00 Praha 6
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

2011 - 2016 © Pod křídly