Práce s hlasem

Hlasový projev patří k nejpřirozenějším a také k nejobsažnějším lidským projevům – umožňuje proces sebeprožívání, je slyšitelným sebevyjádřením člověka.

zpět na služby

Práce s hlasem

Hlasový projev patří k nejpřirozenějším a také k nejobsažnějším lidským projevům – umožňuje proces sebeprožívání, je slyšitelným sebevyjádřením člověka.


Kvalita hlasu

Kvalita hlasu není jen hodnotou estetickou, je zrcadlem osobnosti, je výpovědí o lidském organizmu a psychice a jejich vzájemném vztahu. Práce s hlasem směřuje k navození harmonie mezi nimi a tím otevírá cestu k plnému sebeuvědomování, k bohatému sebeprožívání, k vlastním zdrojům.


“ Hlas je o nás vždy - na rozdíl od slova - pravdivou výpovědí. “


KONTAKT

Pod křídly, Eliášova 21, 160 00 Praha 6
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

2011 - 2016 © Pod křídly