tým pod křídly

Nabízíme individuální přístup pro řešení problémů a osobní rozvoj. Mezi základní zajišťované služby patří individuální a skupinová terapie, krizová intervence a koučování. Vytváříme atmosféru bezpečí, vhodný prostor pro mluvení a osobní péči.

zpět na tým

jana@podkridly.com
tel. 777 027 358

PhDr. Jana Teplanská

Věřím, že naše možnosti růstu jsou v podstatě nekonečné a v životě existuje mnoho cest, jak naplnit svůj potenciál, žít svůj život naplno, s radostí a zodpovědností vůči sobě i druhým.

Kdo jsem?

Jsem především lidskou bytostí s vlastním životním příběhem. Jsem také klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou s dlouholetými pracovními zkušenostmi zejména při práci s dospělými. Velkým zdrojem radosti a podpory v životě jsou pro mne vztahy s mými blízkými, příroda, pohyb, cestování, vzdělávání a humor. Jsem fascinovaná nikdy nekončící a tolik dobrodružnou prací na sobě, objevováním krásy v životě a zkoumáním mystéria našeho bytí.

Co nabízím?

Pracuji zejména s dospělými lidmi a to převážně individuálně. Hlavní formou mé práce je individuální psychoterapie, psychologické poradenství, práce s akutní krizovou situací – tzv. krizová intervence. Dále mohu nabídnout nácvik relaxací, uvolňovací a antistresová cvičení.
Ve své praxi kombinuji práci se slovem, s technikami pracujícími s dechem, pohybem, hlasem, vnitřními obrazy, sny, přesahovými tématy atd.
Skrze lidské setkání v bezpečném prostoru a kontextu nabízím prohloubení kontaktu se sebou samým, se svým prožíváním, tělem, s druhými lidmi a s tím, co nás obklopuje i přesahuje. Věřím, že takový kontakt je léčivý a pomáhá s odstraňováním překážek našeho vývoje a tím přispívá k uvolnění tvořivé a nevyužité životní energie, našeho potenciálu a vede k našemu uzdravování na více rovinách.

Vzdělání

Filozofická fakulta UK Praha, jednooborové studium psychologie (1999-2004)
Filozofická fakulta UK Praha – IZV, obor humanitní studia (1995 – 2000)
Atestace z klinické psychologie (2007)
Funkční specializace v psychoterapii (2008)

Některé z absolvovaných výcviků a kurzů

Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (na tělo orientovaná psychoterapie, od 2012 – dosud, ČIB)
Výcvik v hypnóze (2007-2008, ČPS)
Komplexní psychoterapeutické vzdělání (dynamicky a hlubině orientovaný výcvik, 1996-2007, VIAP)
Krizová intervence, relaxační techniky, focusing, imaginativní a arteterapeutické techniky etc.

Praxe

Soukromá psychoterapeutická praxe (od 2008)
Lektorování kurzů krizové intervence ( o.s. Déčko)
Krizové centrum (2006 – 2016, KC RIAPS Praha)
Oddělení léčby závislostí pro ženy (2004 – 2006, VFN Praha, Apolinářská)
Psychoterapeutické oddělení (2003 – 2006, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha)